ATELIER DE CONFECȚII METALICE

Inovare in domeniul fabricării de confecții metalice

BIZ AMBASSADOR SRL

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Diversificarea activitatii societatii BIZ AMBASSADOR SRL prin infiintarea unui atelier de constructii metalice cu ajutorul surselor de finantare nerambursabila, in scopul cresterii competitivitatii si imbunatatirii performantelor economice.

Construirea unei unitați de producție si achiziționarea de utilaje, echipamente si active necorporabile performante vor conduce la diversificarea activitatii societații BIZ AMBASSADOR SRL prin introducerea unei noi activitati, ceea ce va conduce la cresterea competitivitații economice si a productivitații societații. Prin implementarea proiectului se urmareste consolidarea poziției pe piața a societații, cresterea competitivitații acesteia, prin oferirea de produse de calitate, crearea de noi locuri de munca permanente în cadrul firmei, contribuind astfel la dezvoltarea comunitații locale de afaceri si reducerea decalajelor fața de alte Regiuni ale țarii.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul general al proiectului se va realiza prin atingerea urmatoarelor obiective specifice:

1) Crearea de noi locuri de munca permanente pana la sfarsitul perioadei de implementare si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului pentru o perioada de cel putin trei ani de la data finalizarii proiectului impreuna cu locul de munca actual;

2) Crearea infrastructurii necesare desfasurarii activitatii de fabricare a constructiilor metalice (construire spatiu de productie cu

dotarile necesare) pana la finalizarea implementarii proiectului;

3) Angajarea unei persoane din categoriile defavorizate, mentionate in ghidul solicitantului, pana la finalizarea implementarii proiectului

Prin implementarea proiectului firma îsi va adapta activitatea la cerințele tot mai stricte ale clienților si va oferi pieței produse de înalta calitate conform standardelor în vigoare, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile.

Rezultate:

1) unitate de productie construita

2) dotari si active necorporale achizitionate

3) locuri de munca create

Dată de începere proiect: 26.08.2018

Dată finalizare implementare: 31.12.2021

Finanțare nerambursabilă: 894.443,44 lei

Contribuție proprie: 109.123,61 lei

 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

 www.fonduri-ue.ro

www.fonduriue.ro

www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului – www.facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României